Health Check

De Health Check van Bewegen Werkt geeft inzicht in de gezondheid en leefstijl van uw medewerkers. Op basis van de behoefte van uw organisatie wordt een pakket aan testen en vragenlijsten samengesteld en afgenomen. De Health Check leidt tot een advies op maat, voor zowel de werkgever als voor de individuele medewerker.

Over de Health Check

Bij de inzet van een Health Check is er keuze uit een groot aantal testen en vragenlijsten, waaronder:

  • Bloedwaarden (cholesterol, glucose, bloeddruk)
  • Lichaamssamenstelling (BMI, taillemeting, vetpercentage)
  • Capaciteit hart- en longen (fietstest, wandeltest, longfunctiemeting, ECG)
  • Fittesten (lenigheid, kracht)
  • Functionele werktesten (tilcapaciteit, vingervaardigheid)
  • Zien en horen (visus- en gehoortest)
  • Vragenlijsten (leefstijl, werkvermogen)
  • Persoonlijk rapport en adviesgesprek

De Health Check kan een status van Preventief Medisch Onderzoek (PMO) krijgen op het moment dat de testen en vragenlijsten inzicht geven in de door het RI&E geconstateerde arbeidsrisico’s.

Resultaat

Iedere deelnemer ontvangt een individueel verslag met de resultaten van de verschillende testen. Daarnaast wordt voor de opdrachtgever een geanonimiseerd groepsverslag opgesteld.

De Health Check geeft inzicht in gezondheidsrisico’s die onder invloed staan van leefstijl en leidt tot een advies om deze risico’s te beperken. De uitvoering van de geadviseerde aanpak zorgt voor een verbeterde leefstijl en gezondheid voor uw medewerkers.

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie over de Health Check van Bewegen Werkt? Neem dan contact met ons op via 053 477 66 46 of stuur een bericht naar info@bewegenwerkt.nl

Wilt u graag meer informatie?
Mail of bel ons:
info@bewegenwerkt.nl
053 – 477 66 46