Gezonde, gemotiveerde medewerkers die hun talenten benutten. Hoe bereik je dat? En wie is er verantwoordelijk voor: werkgever, werknemer of beiden? Zesentwintig organisaties onderzoeken én implementeren ‘Wendbaar aan het werk’, waaronder Pluryn, Intermetzo en Annenborch. Zij worden ondersteund door Bewegen Werkt en Wecreate Consulting, gestaafd met wetenschappelijk onderzoek van het lectoraat van de Hogeschool Arnhem Nijmegen.
Na een behoeftepeiling onder hoofden P&O dienen werkgeversverenigingen Transvorm en WGV Zorg en Welzijn in het najaar van 2016 een gezamenlijke aanvraag in voor de regeling Duurzame inzetbaarheid voor regio’s en sectoren van het Europees Sociaal Fonds. Twee aanvragen worden gehonoreerd: een onderzoek vanuit werknemers- en vanuit werkgeversperspectief genaamd Goed werknemerschap en Goed werkgeverschap.

Kees der Weduwe van Bewegen Werkt is spin in het web voor Goed werknemerschap. Hij verbindt alle betrokken partijen. Lees verder >