Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) van Bewegen Werkt geeft u als werkgever inzicht in de gezondheid van uw medewerkers. Het doel van het PMO is om zowel tot persoonlijke ondersteuning van de medewerkers te komen, als de organisatie van informatie te voorzien om het duurzame inzetbaarheidsbeleid in te vullen.

Over het PMO

Bij een PMO van Bewegen Werkt kan, mede op basis van een RI&E en onder supervisie van de bedrijfsarts, een keuze worden gemaakt uit de onderstaande onderdelen en aangevuld worden met beroeps specifieke onderzoeken.

Vragenlijstonderzoek: MoDI

Vragenlijst onderzoek met de Monitor Duurzame Inzetbaarheid (MoDI). De MoDI is een gevalideerde vragenlijst waarmee inzicht wordt gegeven in de algemene gezondheid, inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers. Met deze methode is het mogelijk het risico op uitval te voorspellen én te voorkomen.

Biomedische onderzoeken

Een Health Check met verschillende biomedische onderzoeken en testen. Mogelijke onderzoeken en testen: Zien en horen, Bloedwaarden, Overgewicht, Capaciteit hart- en longen, Overige fittesten, Fysieke functionele belastbaarheid en Physical Activity Readiness Questionnairy.

Verdiepend onderzoek

Na uitvoering van het PMO bespreekt een adviseur van Bewegen Werkt het individuele rapport met de medewerker.
Bij voorkeur worden medewerkers met een lage inzetbaarheid opgeroepen voor aanvullend onderzoek.

Resultaat

Het PMO leidt tot een advies op maat, voor zowel de werkgever als voor iedere deelnemer. Het PMO geeft inzicht in gezondheidsrisico’s die onder invloed staan van leefstijl en werk. Dit leidt tot een advies om deze risico’s te beperken. Uitvoering van het advies zal ertoe leiden dat medewerkers beter kunnen functioneren, waardoor het werkvermogen en de productiviteit toenemen.

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie over het PMO van Bewegen Werkt? Neem dan contact met ons op via 053 477 66 46 of stuur een bericht naar info@bewegenwerkt.nl

Wilt u graag meer informatie?
Mail of bel ons:
info@bewegenwerkt.nl
053 – 477 66 46