Monitor Duurzame Inzetbaarheid (MoDI)

De Monitor Duurzame Inzetbaarheid (MoDI) is een gevalideerde vragenlijst waarmee inzicht wordt gegeven in de algemene gezondheid, inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers. Met deze methode is het mogelijk het risico op uitval van medewerkers te voorspellen én te voorkomen.

Over de MoDI

De MoDI bestaat, naast de Work Ability Index (WAI), uit aanvullende vragensets die door de Erasmus Universiteit zijn toegevoegd. Deze factoren zijn relevant in relatie tot het eventueel verhoogde uitvalsrisico van medewerkers. Het betreft factoren die van invloed kunnen zijn op werkvermogen en waar de organisatie en medewerkers invloed op kunnen uitoefenen.

De MoDI is een flexibel vragenlijst instrument. Naast de standaard vragen van de MoDI is het mogelijk om aanvullende vragensets toe te voegen.

Standaard vragen

 • Werkvermogen
 • Werkomstandigheden (werkdruk, afwisseling in het werk, zelfstandigheid in het werk, fysieke belasting, productiviteit)
 • Leefstijlfactoren

Aanvullende vragen

 • Werkbeleving
 • Werktevredenheid
 • Leiderschap
 • Beeldschermwerk
 • Bevlogenheid
 • Onderlinge samenwerking en collegialiteit
 • Emotionele werkbelasting
 • Veranderbereidheid

Aanvullende vragen

 • Zorgconsumptie
 • Employablity
 • Zelfleiderschap
 • Zelfsturing
 • Techno stress
 • Mantelzorg
 • Specifieke vragen vanuit uw organisatie

Resultaat

Aangetoond is dat inzet van de MoDI leidt tot een afname van arbeidsuitval en een toename van productiviteit (Molenaar, 2007). Op individueel niveau is de concrete verwachting het voorkomen van uitval. Medewerkers met een verhoogd risico op uitval kunnen deelnemen aan een aanvullend onderzoek dat bestaat uit een geprotocolleerd interview en plan van aanpak voor het herstel van duurzame inzetbaarheid. Voor de gehele organisatie of een specifiek onderzochte groep resulteert het traject in concrete aanbevelingen om gezondheid, productiviteit en inzetbaarheid te verbeteren en/of te borgen.

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie over de Monitor Duurzame Inzetbaarheid? Neem dan contact op via 053 – 477 66 46 of info@bewegenwerkt.nl

*Molenaar, D. (2007). Werkvermogen: verantwoord werken aan duurzame inzetbaarheid. Enschede: Gelling Publishing.

Wilt u graag meer informatie?
Mail of bel ons:
info@bewegenwerkt.nl
053 – 477 66 46