Vitaliteitscoaching

De aandacht voor een gezonde leefstijl neemt toe. Steeds vaker krijgen we dan ook te maken met medewerkers die hun leefstijl willen verbeteren en hier hulp bij zoeken. Wilt u uw medewerkers begeleiden om hun leefstijl te verbeteren? Dat kan met behulp van de vitaliteitscoach van Bewegen Werkt.

Over vitaliteitscoaching

Het doel van de vitaliteitscoach is dat de medewerker zijn of haar leefstijl verbetert en in de toekomst een gezonde leefstijl behoudt. De coaching start met een intake, leefstijltest en het stellen van realistische doelen. Wanneer een medewerker aan de slag gaat om zijn of haar vitaliteits te verbeteren, kan Bewegen Werkt op verschillende manieren in begeleiding voorzien. Bewegen Werkt biedt vitaliteitscoaching aan in de vorm van een modulaire aanpak. Hierbij kan worden gekozen uit:

  • Directe begeleiding of begeleiding op afstand
  • Individuele coaching, deelname aan een groepsprogramma of een combinatie van beide
  • Variatie in intensiteit van één contactmoment van één uur per maand tot twee dagdelen per week
  • Variatie in looptijd van zes weken tot twaalf maanden

Voor wie?

Vitaliteitscoaching is geschikt voor medewerkers die hun leefstijl willen verbeteren en hier hulp bij zoeken. Dit kunnen medewerkers zijn die problemen ondervinden als gevolg van hun leefstijl, bijvoorbeeld: overgewicht of obesitas, (pre)-diabetes, geen goede balans tussen werk en privé of een depressie.

Resultaat

In de coaching wordt aangesloten bij wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen en methoden zoals het motivatiemodel van Prochaska en Diclemente en het GROW model van Whitmore. Daarmee worden duurzame resultaten bereikt op beweeg- en voedingsgedrag, ervaren gezondheid en relevante meetwaarden zoals lichaamsgewicht.

Middels een herhaling van de leefstijltesten wordt geëvalueerd of de leefstijl van de medewerker is verbeterd en of de doelen zijn behaald. De deelnemer krijgt een duidelijk beeld van de vooruitgang.

Begeleiding

De begeleiding is in handen van een vitaliteitscoach met een relevante opleiding op hbo-niveau (diëtetiek, verpleegkunde, academie lichamelijke opvoeding, fysiotherapie) en een aanvullende opleiding aan de Academie voor Leefstijl en Gezondheid (AVLEG). De AVLEG is de geaccrediteerde post-hbo opleiding voor leefstijlprofessionals in Nederland.

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie over de mogelijkheden van vitaliteitscoaching binnen uw organisatie? Neem dan contact op via 053 – 477 66 46 of info@bewegenwerkt.nl

Wilt u graag meer informatie?
Mail of bel ons:
info@bewegenwerkt.nl
053 – 477 66 46

Benieuwd naar een voorbeeld uit de praktijk? Lees hier de case Leefstijlcoaching bij Aviko.