Als een ‘gemiddelde’ Nederlander duurzaam gaat sporten en bewegen, kan dat 25.000 tot 100.000 euro opleveren aan maatschappelijke winst. Vooral de toename van arbeidsproductiviteit, de afname van ziekteverzuim en de verbetering van de gezondheid dragen bij aan dat positieve resultaat. Blessures en extra zorgkosten bij een langere levensverwachting leveren kosten op, maar deze lasten vallen weg tegen de baten. Dat heeft Kenniscentrum Sport bekend gemaakt op basis van een nieuw rapport.
Research-bureau Ecorys heeft op verzoek van het landelijke kenniscentrum het rapport ‘De sociaaleconomische waarde van sport en bewegen’ opgesteld met expertise van onder andere Kenniscentrum Sport, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Mulier Instituut. Kenniscentrum Sport heeft nu een samenvattende publicatie gemaakt. Lees de samenvattende publicatie > 
Bron: Kenniscentrum Sport