Op maandag 25 juni start een nieuw aanvraagtijdvak voor de ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid. Deze subsidie kunt u gebruiken voor de inzet van een adviseur van Bewegen Werkt, die uw organisatie adviseert bij het bevorderen van de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers. Wij ondersteunen u graag bij uw aanvraag.

Hoger maximum subsidiebedrag

Uitvoering Van Beleid – voorheen Agentschap SZW – meldt dat er drie nieuwe aanvraagtijdvakken worden opengesteld. Het eerste tijdvak wordt eind juni opengesteld. Wanneer de andere twee tijdvakken volgen, is nog niet bekend. Voor elk tijdvak is € 15 miljoen beschikbaar. Aanvragers kunnen slechts in één van de drie tijdvakken een subsidie ontvangen van maximaal € 12.500,-. Dit is een hoger bedrag dan bij voorgaande tijdvakken.

Waar kunt u Bewegen Werkt voor inzetten?

Activiteiten waarvoor u een adviseur van Bewegen Werkt kunt inzetten zijn onder meer:

  • Het maken van een bedrijfs- of organisatiescan
  • Het uitvoeren van (periodiek) onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van werknemers
  • Het bevorderen van een gezonde leefstijl

Lees hier meer over de subsidie en de mogelijkheden die Bewegen Werkt daarvoor biedt.

Wij adviseren u om de aanvraag zo snel mogelijk voor te bereiden. Wilt u gebruik maken van de subsidieregeling? Neem dan contact met ons op via info@bewegenwerkt.nl of 053 477 66 46.