Met ingang van 1 november is Bewegen Werkt een actieve samenwerking aangegaan met Werkgeversvereniging Zorgzijn Werkt. Bewegen Werkt gaat Zorgzijn Werkt ondersteunen bij het thema duurzame inzetbaarheid. Daarnaast ontvangen leden van Zorgzijn Werkt een aantrekkelijke korting op de producten en diensten van Bewegen Werkt. 

Over werkgeversvereniging Zorgzijn Werkt

Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt zet zich in voor branche overstijgende arbeidsmarktvraagstukken in de regio’s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord. Hierbij richten zij zich op instroom, doorstroom en inzetbaarheid van personeel met als doel voldoende gekwalificeerd personeel voor nu en in de toekomst.

Zorgzijn Werkt staan voor een sterk regionaal netwerk gericht op kennisuitwisseling en samenwerking. Dit doen zij met werkgevers, onderwijs, gemeenten en andere stakeholders. Landelijke trends vertalen ze naar regionale impact en organiseren het netwerk hier omheen. Zo kan Zorgzijn Werkt snel schakelen om regionale uitdagingen op te pakken.

Meer informatie

Voor informatie over afspraken en prijzen voor leden van ZorgZijn Werkt kunt u contact opnemen met:

  • Jan Plat van Bewegen Werkt (info@bewegenwerkt.nl of 053 477 66 46)
  • of Nicolien Verhage van Zorgzijn Werkt (n.verhage@zorgzijnwerkt.nl of 079 – 329 07 07)