Allen Carr’s Stoppen met Roken

Roken is één van de leefstijlfactoren met de grootste invloed op de vitaliteit en inzetbaarheid van medewerkers. Ondersteuning bieden bij het stoppen met roken levert niet alleen voordeel voor de medewerkers, maar ook voor u als werkgever. Medewerkers die niet roken verzuimen minder, hebben meer energie en presteren beter.

Over Allen Carr’s Easyway

De Allen Carr’s Easyway is een snelle en prettige manier om te stoppen met roken. De training onderscheidt zich van andere methoden door de korte duur én door een unieke benaderingswijze van het stoppen met roken. De nadruk wordt in de training niet gelegd op gezondheidsredenen om te stoppen met roken. Die kent de roker immers al. Alle redenen waarom iemand wèl rookt, worden in de training tegen het licht gehouden.

Incompany bedrijfstraining

  • Er wordt een communicatieplan opgesteld om medewerkers te enthousiasmeren.
  • Er wordt een vrijblijvende voorlichtingsbijeenkomst verzorgd.
  • De training stoppen met roken wordt gegeven. Tijdens deze 6 uur durende incompany training roken de deelnemers gezamenlijk de laatste sigaret.
  • Deelnemers kunnen gedurende één jaar onbeperkt gebruik maken van nazorg. Nazorg bestaat uit telefonische coaching en uit kortdurende vervolgsessies.

Indien gewenst ondersteunt Bewegen Werkt bij het opzetten en implementeren van het rookbeleid.

Resultaat

Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit van Groningen blijkt dat rokers die een Allen Carr training volgen een bijna vier keer zo grote kans hebben om na dertien maanden nog steeds gestopt te zijn met roken. Daarnaast bleek uit een voorgaand wetenschappelijk onderzoek dat de training leidt tot 55% opgeluchte niet-rokers*.

Om u inzicht te geven in het resultaat van de training versturen wij 3 weken, 6 maanden en 1 jaar na de training een vragenlijst naar de deelnemers. De resultaten hiervan worden samengevat in een rapportage waarmee uw organisatie onder andere inzicht krijgt in het aantal gestopte medewerkers.

Begeleiding

De Allen Carr-trainers zijn gecertificeerd door Allen Carr’s Easyway International en zijn allen ex-rokers die als geen ander de problemen van rokers (her)kennen!

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie over de stoppen met roken training van Allen Carr? Neem dan contact met ons op via 053 478 43 62 of stuur een bericht naar info@allencarr.nl

*Van 308 medewerkers van verschillende bedrijven is na een jaar 55% nog steeds rookvrij. (Hutter H, Moshammer H, Neuberger M. Smoking cessation at the workplace: 1 year success of short seminars. International Archives of Occupational and Environmental Health 2006; 79:42-48).

Wilt u graag meer informatie?
Mail of bel ons:
info@allencarr.nl
053 478 43 62