Actueel

‘Allen Carr helpt Menzis in haar strijd tegen de sigaret’

Monique Mondria, adviseur gezondheid en inzetbaarheid Menzis, verteld over haar ervaring:
Vrij recent is gemeente Groningen een alliantie aangegaan om meer rookvrije zones in de provincie te creëren. Voor ons was dit een mooie reden om de interesse om te stoppen met roken binnen Menzis te peilen. Hieruit bleek dat er […]

Health Check als brug naar gedragsverandering

Bewegen Werkt! helpt organisaties bij het verbeteren van de leefstijl van hun medewerkers. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de vitaliteit, gezondheid en werkvermogen. Een ‘leefstijl’ ontwikkelt zich niet van de één op de andere dag. Gewoonten, routines en overtuigingen ontstaan en groeien waarmee een ‘leefstijl’ vorm krijgt. Ook […]

“Expeditie Mol – uitdagende en kleurvolle teambuilder”

Onder zomerse omstandigheden heeft Bewegen Werkt op 28 juni meegeholpen aan een training voor 25 leidinggevenden van het Havenbedrijf Rotterdam. ’s Ochtends gingen de leidinggevenden aan de slag met Management drives om zicht te krijgen op hun drijfveren in het werk. Het middagprogramma werd ingevuld door Bewegen Werkt waarbij de Management drives […]

Wendbaar werken met ESF-subsidie!

Een geslaagd ESF-Project van werkgeversverenigingen Transvorm en WGV Zorg & Welzijn.
Afgelopen voorzomer hebben wij u geïnformeerd over de ESF-subsidie die u als organisatie kunt aanvragen om in te zetten voor de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Behalve deze subsidiemogelijkheid voor bedrijven en organisaties bestaat er ook een mogelijkheid om als […]

Bewegen Werkt! voor gemeente Coevorden!

Het beweegprogramma Bewegen Werkt! is een goed onderbouwde en door het Loket Gezond Leven (RIVM) erkende interventie. Sinds 2017 wordt deze ingezet door de gemeente Coevorden in het kader van de WMO / Participatiewet om het persoonlijk kapitaal van betreffende inwoners te vergroten en te versterken. Het persoonlijk kapitaal wordt […]

Workshop: ‘Werken is topsport!’

Sinds kort heeft Bewegen Werkt! een nieuwe workshop, namelijk ‘Werken is topsport!’. In deze workshop wordt de vergelijking gemaakt tussen topsport en werk. Het gaat dieper in op het denkproces van een topsporter en op welke manier deze zijn prestaties bereikt. Dit wordt weer gekoppeld aan psychologische processen en inzichten […]

Stoptober; Stoppen met roken in oktober

Dit najaar gaat de nationale campagne Stoptober weer van start. Rokers worden tijdens Stoptober via diverse media aangemoedigd om gedurende de maand oktober niet te roken. Voor werkgevers is dit hét moment om stoppen met roken onder de aandacht te brengen.

Wilt u uw medewerkers tijdens Stoptober ondersteunen bij het stoppen […]

Stoppen met roken op werk?

De tijd van ‘roken moet mogen’ ligt ver achter ons. De gezondheidsrisico’s zijn groot. Steeds meer bedrijven willen hun medewerkers dan ook steunen bij het stoppen met roken. Welke manier werkt het beste? En hoe pakt u dat aan? In gesprek met gezondheidswetenschapper en verslavingsdeskundige prof. dr. Arie Dijkstra.In Nederland […]

AVG en onze nieuwsbrief

Bewegen Werkt heeft als doel (missie) om inzetbaarheid en vitaliteit van mensen in Nederland te verbeteren. Wij delen graag onze kennis en inzicht in actuele ontwikkelingen met u (professionals). U kunt met deze kennis de vitaliteit en inzetbaarheid van uzelf en uw collega’s verbeteren. Ons hoger doel is om samen met […]

Zoek jij meer plezier in je werk?

Op het moment dat mensen een vermindering aan plezier in hun werkzaamheden ervaren wordt al vrij snel de conclusie getrokken dat zij misschien niet meer op de juiste plek zitten. Veelal wordt er gekozen voor een rigoureuze aanpak, bijvoorbeeld een compleet andere functie. Maar zo’n omslag is niet altijd nodig. […]

ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid 2018

Op maandag 25 juni start een nieuw aanvraagtijdvak voor de ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid. Deze subsidie kunt u gebruiken voor de inzet van een adviseur van Bewegen Werkt, die uw organisatie adviseert bij het bevorderen van de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers. Wij ondersteunen u graag bij uw aanvraag. […]

Gezonde leefstijl kan 80% hart- en vaatziekten voorkomen

Niet roken, veel groenten eten en genoeg bewegen. Dat leefstijl van invloed is op de gezondheid is geen verrassing, maar het effect van gedrag op hart- en vaatziekten is wel héél erg groot. Zo’n tachtig procent van alle hart- en vaatziekten kan voorkomen worden door gezond te leven, zo blijkt […]

Een op de vijf Nederlanders slaapt slecht

Een op de vijf Nederlanders van 12 jaar of ouder heeft naar eigen zeggen een slechte nachtrust. Ze hebben moeite met in slaap vallen, slapen slecht door of worden te vroeg wakker, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij 10 procent van de mensen zijn de […]

Wie is de Mol binnen uw organisatie?

Afgelopen zaterdag was de ontknoping van het 18e seizoen van ‘Wie is de Mol’. Geïnspireerd op het populaire programma ontwikkelde Bewegen Werkt een teambuildingactiviteit met vitaliteitstwist genaamd ‘Expeditie Mol’.

Tijdens dit spel gaan teams verschillende uitdagingen aan. Elk team heeft echter één teamgenoot waarbij de neus niet dezelfde kant op […]

KwadrantGroep: ‘Dit team staat als een huis!’

In de personeelsruimte van Verpleeghuis Parkhove in Leeuwarden hangt een ‘klussenlijst’ aan de muur. Klussen waar geen aannemer aan te pas komt. Nee, ze werken aan hun team. Dat doen ze met het Huis van Werkvermogen. Een denkbeeldig huis met vier verdiepingen, waar op elke etage valt wel iets te […]

73% van de deelnemers is zeer tevreden over de Health Check

‘Hoe waarschijnlijk is het dat jij de Health Check van Bewegen Werkt zal aanbevelen aan familie of bekenden?’. Deze vraag stelden wij aan ruim 2.000 deelnemers van onze Health Checks en PMO’s. Uit de resultaten blijkt dat maar liefst 73% deze vraag heeft beantwoord met een 8 of hoger.
Het […]

Wendbaar aan het werk slaat een brug tussen praktijk en wetenschap

Gezonde, gemotiveerde medewerkers die hun talenten benutten. Hoe bereik je dat? En wie is er verantwoordelijk voor: werkgever, werknemer of beiden? Zesentwintig organisaties onderzoeken én implementeren ‘Wendbaar aan het werk’, waaronder Pluryn, Intermetzo en Annenborch. Zij worden ondersteund door Bewegen Werkt en Wecreate Consulting, gestaafd met wetenschappelijk onderzoek van het […]

Samenwerking met ZorgZijn Werkt is officieel bekrachtigd

Met ingang van 1 november zijn we een actieve samenwerking aangegaan met werkgeversvereniging Zorgzijn Werkt. Op donderdag 11 januari is de officiële samenwerking feestelijk en schriftelijk bekrachtigt. Hiermee zetten wij een jarenlange samenwerking om in een formele samenwerking.
Meer informatie
Voor informatie over afspraken en prijzen voor leden van ZorgZijn Werkt kunt u […]

Bewegen Werkt gaat samenwerking aan met Zorgzijn Werkt

Met ingang van 1 november is Bewegen Werkt een actieve samenwerking aangegaan met Werkgeversvereniging Zorgzijn Werkt. Bewegen Werkt gaat Zorgzijn Werkt ondersteunen bij het thema duurzame inzetbaarheid. Daarnaast ontvangen leden van Zorgzijn Werkt een aantrekkelijke korting op de producten en diensten van Bewegen Werkt.
Over werkgeversvereniging Zorgzijn Werkt
Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt zet zich in […]

Nieuwe data: Lerend Netwerk Duurzame Inzetbaarheid

Wilt u binnen uw organisatie aan de slag met duurzame inzetbaarheid? Maar weet u niet hoe u dit het best kan aanpakken? Op 7 december start Bewegen Werkt in samenwerking met WGV Zorg en Welzijn een Lerend Netwerk Duurzame Inzetbaarheid. Tijdens de vier bijeenkomsten en een intervisiebijeenkomst leert u hoe […]

Sociaal economische waarde van sport en bewegen

Bijna iedereen die zelf sport of beweegt weet dat de effecten talrijk zijn en de waarde daarmee groot is. Dit betekent echter niet dat (maatschappelijk) geld investeren in sport en bewegen vanzelfsprekend is. Onderzoeksbureau Ecorys onderzocht de sociaal economische waarde van sporten en bewegen. Op basis van dit rapport hebben […]

Werken aan duurzame inzetbaarheid bij Attent Zorg en Behandeling

Attent Zorg en Behandeling levert met ongeveer 1200 medewerkers en 800 vrijwilligers diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan meer dan 1.500 – vooral oudere – cliënten. Maatwerk en zelfregie zijn belangrijke uitgangspunten voor de organisatie. Niet alleen als het gaat om de dienstverlening aan cliënten, maar […]

Levensmiddelenindustrie gaat voor gezond en vitaal!

De levensmiddelenindustrie is met 300 werkgevers en ca. 100.000 werknemers een essentiële sector in Nederlandse economie. SOL stelt zich als sectorfonds ten doel om haar sector te ondersteunen op de thema’s gezondheid en vitaliteit. Bewegen Werkt is geselecteerd om als extern adviseur organisaties te ondersteunen om beleid op deze thema’s […]

Verlenging Blik op Werk Keurmerk

Bewegen Werkt heeft een verlenging van het Blik op Werk Keurmerk ontvangen. Het Blik op Werk Keurmerk staat borg voor de basiskwaliteiten en de betrouwbaarheid van de dienstverleners, die zich inspannen bij het vinden en behouden van (gezond) werk.
Onafhankelijk tevredenheidsonderzoek
Voorafgaand aan het toewijzen van het keurmerk heeft Blik op Werk […]

Kenniscentrum Sport: Sport en bewegen levert geld op

Als een ‘gemiddelde’ Nederlander duurzaam gaat sporten en bewegen, kan dat 25.000 tot 100.000 euro opleveren aan maatschappelijke winst. Vooral de toename van arbeidsproductiviteit, de afname van ziekteverzuim en de verbetering van de gezondheid dragen bij aan dat positieve resultaat. Blessures en extra zorgkosten bij een langere levensverwachting leveren kosten […]

Lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid voor leden van WGV Zorg en Welzijn

Wegens succes organiseert WGV Zorg en Welzijn, in samenwerking met Bewegen Werkt, nogmaals het Lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid. Het Lerend netwerk ondersteunt organisaties bij de integrale aanpak van duurzame inzetbaarheid.

Onder begeleiding van adviseur Kees der Weduwe worden 4 bijeenkomsten en 1 intervisiebijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomsten sluiten aan bij het opzetten en uitvoeren van […]

In 2017 geen aanvraagtijdvak ESF Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en instellingen

Eind 2017 staat er voor bedrijven en instellingen geen tijdvak gepland om de ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid aan te vragen.

Het agentschap SZW legt op haar website uit dat er binnen de ESF-periode een beperkt budget beschikbaar is. Een deel wordt in verschillende tijdvakken aan bedrijven en instellingen beschikbaar gesteld. Dit heeft tot […]

13 t/m 16 november 2017: de Week van de Werkstress

Het ministerie van SZW organiseert jaarlijks een landelijke campagne om werkgevers en werknemers bewust te maken van de risico’s van werkstress: de Week van de Werkstress. Dit jaar vindt de themaweek plaats in de week van 13 t/m 16 november. Organiseer tijdens Week van de Werkstress activiteiten om de werkstress […]

Oktober = Stoptober! Vraag nu het gratis communicatiepakket aan

Dit najaar gaat de nationale campagne Stoptober weer van start. Rokers worden tijdens Stoptober via diverse media aangemoedigd om gedurende de maand oktober niet te roken. Voor werkgevers is dit hét moment om stoppen met roken onder de aandacht te brengen.
Stoppen met roken?
Wilt u uw medewerkers tijdens Stoptober ondersteunen […]

ESF subsidie duurzame inzetbaarheid voor regio’s en sectoren

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt € 12,5 miljoen beschikbaar voor projecten om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden. Belangstellenden kunnen vanaf september 2017 subsidie aanvragen voor de regeling Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren.

De subsidie kan worden aangevraagd door Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden […]

Terugblik Bewegen Werkt Congres 2017

‘Van werkfit naar duurzaam fit!’, zo luidde het centrale thema van de vijfde editie van het Bewegen Werkt Congres. Het jaarlijkse congres voor én door klanten en relaties van Bewegen Werkt vond plaats op dinsdag 13 juni. Samen met onze collega’s, sprekers en genodigden kijken wij terug op een inspirerende […]

Nieuwe Arbowet: meer aandacht voor preventie

Per 1 juli 2017 is de Arbowet veranderd. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Zo wordt de positie van de preventiemedewerker versterkt, krijgt het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid en worden de randvoorwaarden […]

Interactieve training ‘Werken met de webapplicatie Huis van Werkvermogen’

Vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken, gezonde en flexibele medewerkers, behoud van personeel en een vitale organisatie; het zijn en blijven actuele thema’s die op de agenda van organisaties staan. Hoe kunt u in uw organisatie op een gemakkelijke manier het onderwerp duurzame inzetbaarheid ‘handen en voeten’ geven?

Wegens succes biedt WGV […]

Moet roken onder werktijd helemaal verboden worden?

Rokers hebben met het nemen van rookpauzes gemiddeld drie weken extra ‘vakantie’. Bovendien zijn ze sneller afgeleid en vaker ziek dan niet rokende werknemers. Het lijkt dus een legitieme vraag: moet roken op het werk niet helemaal verboden worden? Intermediair sprak hierover met Wanda de Kanter, longarts bij het Antoni […]

Omgaan met stress? Niksen helpt niet!

‘Aaaah, even lekker een week ontstressen aan het zwembad’, denk je. Maar je denkt verkeerd, zegt ‘s Nederlands beroemdste neurowetenschapper Erik Scherder. Omgaan met stress van alledag doe je niet met niksen. Wél met deze bewezen vijf brein-fixers.
1. Muziek
Dr. Erik Scherder zweert erbij. Hij is zelfs een complete muziek-revolutie aan […]

Doe mee aan de ‘Wereld Niet Roken Dag’!

31 mei is door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uitgeroepen tot ‘Wereld Niet Roken Dag’. Een dag waarop rokers wereldwijd worden uitgedaagd om ten minste één dag niet te roken. Bewegen Werkt ondersteunt dit initiatief met een extra kortingsactie. Werkgevers die dit voorjaar een bedrijfstraining stoppen met roken organiseren ontvangen 10% korting. […]

Drie redenen om meer te lopen tijdens de werkdag

Op donderdag 6 april 2017 was het nationale Wandel naar je Werk-dag. In het kader van deze themadag vertelt Hoogleraar Neuropsychologie Erik Scherder waarom men, vooral in zittende beroepen, meer zou moeten lopen tijdens de werkdag. De drie belangrijkste redenen waarom bewegen werkt:

Lopen bevordert de creativiteit
Lopen werkt stress verlagend
Lopen verhoogt […]

13 juni: Bewegen Werkt Congres 2017

Op dinsdag 13 juni a.s. vindt de vijfde editie van het Bewegen Werkt Congres plaats. Een bijeenkomst voor én door klanten en relaties van Bewegen Werkt, waarbij inspiratie, kennisoverdracht en best practice centraal staan. Het thema van dit jaar: “Van werkfit naar duurzaam fit!”. Lees meer >

Het Bewegen Werkt […]

Ongewenst gedrag op werkvloer door slechte nachtrust

Een slechte of korte nachtrust kan van invloed zijn op ongewenst gedrag op de werkvloer, zoals extra lange pauzes, te vroeg naar huis gaan of het uitvallen tegen collega’s. Uit onderzoek van Laura Giurge van Erasmus University blijkt dat mensen al dergelijk gedrag kunnen vertonen na één nacht slecht slapen. […]

Fysieke belasting is beroepsziekte #2

Verzuim door fysieke (over)belasting op het werk levert de BV Nederland een kostenpost van maar liefst 1,1 miljard euro per jaar op. Daarmee is het na werkstress de grootste oorzaak van werkgerelateerd verzuim. Wat zijn de belangrijkste oorzaken en in welke sectoren is de problematiek het grootst?

De klachten die voortvloeien […]

10 april: Workshop ‘Duurzame inzetbaarheid en employability’

WGV Zorg en Welzijn en Bewegen Werkt organiseren op maandag 10 april de workshop ‘Duurzame inzetbaarheid en employability: hoe toekomstbestendig is uw medewerker?In deze workshop worden kennis en hulpmiddelen (meetinstrumenten, middelen om in gesprek te gaan) aangeboden die binnen de eigen organisatie kunnen worden ingezet daarnaast is er ruimte om […]

Voorjaarsactie Stoppen met Roken

Dat roken ongezond is dat weet iedereen. Maar wist u ook dat roken invloed heeft op de inzetbaarheid van uw medewerkers? Medewerkers die niet roken verzuimen 1,5 keer minder, hebben meer energie en presteren beter. Ondersteun uw medewerkers bij het stoppen met roken met de bewezen effectieve training van Allen […]

Uit onderzoek blijkt: ‘meer dan de helft van werkend Nederland zit de hele dag’.

Nederlanders zijn zich nog onvoldoende bewust van de risico’s die komen kijken bij te veel stilzitten op het werk. Werkgevers moeten werknemers daarom stimuleren te bewegen. Dat dat nog niet voldoende het geval is blijkt uit onderzoek van vacaturesite Jobbird.com: meer dan de helft van werkend Nederland zit de hele […]

Minderen met roken: zin of onzin?

Als het niet lukt om te stoppen met roken, is minder sigaretten roken dan een goed alternatief? Dat is de kernvraag in de Factsheet Minderen met roken van Trimbos-instituut. Het antwoord: de gezondheidswinst bij structureel minderen is zo beperkt, dat volledig en in één keer stoppen het advies is en […]

Waarom stoppen met roken een verkiezingsthema moeten zijn

Solidariteit in de zorg is één van de belangrijkste onderwerpen van de Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar. Het debat spitst zich nu vooral toe op de hoogte van het eigen risico. De grootste ongelijkheid in gezonde levensverwachting komt echter door iets heel anders: sigaretten. Begin januari publiceerde De Correspondent een […]

WAI-database Blik op werk telt meer dan 250.000 records

De Work Ability Index (WAI) is een meetinstrument waarmee werkvermogen wordt gemeten. Werkvermogen geeft inzicht in hoe een medewerker geestelijk en lichamelijk in staat is om zijn of haar werk te doen. Nu en in de toekomst. Alle ingevulde vragenlijsten van de WAI in het Nederlandse taalgebied worden geanonimiseerd overgedragen […]

Landstede Basketbal gaat voor winst! Kiest u ook voor de winnende aanpak?

Op donderdag 16 februari speelt Landstede Basketbal een thuiswedstrijd tegen Forward Lease Rotterdam. Landstede Basketbal gaat voor winst! Kiest u ook voor de winnende aanpak? Voorafgaand aan de wedstrijd geeft een ervaren adviseur van Bewegen Werkt een lezing over de winnende aanpak voor werkgevers. Ofwel, de gouden aanpak in duurzame […]

Pilot CZ geeft aanzet om leefstijlcoaching te vergoeden

Veel mensen die te weinig bewegen en te veel eten zoeken de oplossing in een revolutionair dieet of een duur abonnement op een sportschool. Verzekeraar CZ ziet meer heil in de inzet van leefstijlcoaches. Die willen niet met grote stappen snel thuis zijn, maar op de langere termijn gedrag écht […]

Artikel InVorm: Beatrice van der Heijden over employability

Krimp, ontgroening en vergrijzing: de zorg- en welzijnssector heeft er volop mee te maken. Om ondanks de ontwikkelingen voldoende en kwalitatief goed personeel in te kunnen blijven zetten, staat het thema duurzame inzetbaarheid steeds vaker op de agenda. Organisaties ontwikkelen beleid, doen onderzoek en
zoeken tools en hulpmiddelen om met dit […]

Ergo Control is geselecteerd als aanbieder binnen UWV Werkfit

De komende 4 jaar mogen wij namens Ergo Control (onderdeel van Bewegen Werkt) UWV ondersteunen in haar doel om mensen met een uitkering Werkfit te maken. Ergo Control zet voor deze doelgroep de bewezen effectieve interventie ‘Bewegen Werkt!’ in. Het beweegprogramma Bewegen Werkt! is een unieke methode die ervoor zorgt dat uitkeringsgerechtigden […]

Workshop: Aan de slag met de ESF subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid

Vanaf maandag 14 november is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de ESF subsidie voor duurzame inzetbaarheid. Wilt u binnen uw organisatie gebruik maken van deze regeling, maar weet u niet hoe u dit het best kan aanpakken? Kom dan op dinsdagmiddag 8 november naar de praktische […]

Nieuw aanvraagtijdvak ESF subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid

Wilt u aandacht besteden aan het gezond ouder worden en het bevorderen van duurzame arbeidsinzet van uw medewerkers? Maak dan gebruik van de ESF subsidie voor duurzame inzetbaarheid!  De subsidie kan worden aangevraagd vanaf maandag 14 november tot vrijdag 25 november en bedraagt maximaal € 10.000,-. Deze subsidie kunt u gebruiken […]

Samenwerking rondom het thema mantelzorg

Mantelzorg op de werkvloer: praktisch elke werkgever heeft ermee te maken. Gemiddeld heeft 1 op de 6 werknemers mantelzorgtaken thuis. In de zorgsector zelfs 1 op de 3. Hoe zorgt u voor een goede balans tussen werk en zorg voor uw medewerkers? Om werkgevers optimaal te ondersteunen bij het vraagstuk […]

Doe mee aan de Week van de Werkstress!

Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werk gerelateerde psychische ziektes. Om aandacht te vragen voor dit thema heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 14 t/m 18 november uitgeroepen tot de Week van de Werkstress.
Bent […]

Nieuwe data Training Duurzame Inzetbaarheid

Wilt u binnen uw organisatie aan de slag met duurzame inzetbaarheid? Maar weet u niet hoe u dit het best kan pakken? Neem dan deel aan de tweedaagse Training Duurzame Inzetbaarheid van Bewegen Werkt. Tijdens de training leert u hoe u in 7 stappen een vitale organisatie bouwt.
Over de training […]

Leergang Duurzame Inzetbaarheid voor leden WGV Zorg en Welzijn

Duurzame inzetbaarheid: voor veel organisaties is het lastig om er handen en voeten aan te geven. Iedereen weet dat het nodig is, maar hoe pak je het aan? Waar begin je? Ook bij de Baalderborg Groep in Ommen wist P&O adviseur Petra Soenveld dat ze aan de slag moest om […]

Vooraankondiging ESF subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelt dit najaar, net als in 2014 en 2015, een subsidie beschikbaar om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden. Wilt u aandacht besteden aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers? Maak dan gebruik van de ESF subsidie voor duurzame inzetbaarheid!Activiteiten waarvoor […]

Winnaar Goud in Gezondheid 2016: Zorgspectrum Het Zand

Op dinsdag 7 juni jl. heeft de vierde editie van het Bewegen Werkt Congres plaatsgevonden. Een bijeenkomst over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid voor én door klanten en relaties van Bewegen Werkt. Zorgspectrum Het Zand heeft tijdens het congres de prijs ‘Goud in Gezondheid 2016’ in ontvangst genomen.
Goud in Gezondheid
De titel ‘Goud […]

Terugblik Bewegen Werkt Congres 2016

Op dinsdag 7 juni jl. heeft de vierde editie van het Bewegen Werkt Congres plaatsgevonden. Een bijeenkomst over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid voor én door klanten en relaties van Bewegen Werkt. Samen met onze collega’s, sprekers en genodigden kijken wij terug op een inspirerende middag.
Vitaliteit is te managen!
Bezoekers werden rond […]

Zomerkorting stoppen met roken: 15=12

U heeft als werkgever belang heeft bij vitale werknemers die niet roken. Ondersteun uw medewerkers bij het stoppen met roken met een training van Allen Carr’s Easyway. Plan een training in juni, juli of augustus 2016 en profiteer van onze unieke ‘15=12’-actie.
Profiteer van de unieke ‘15=12’-actie
De bewezen effectieve training stoppen […]

Werknemers niet bewust van gevaren zitgedrag

Als Nederland een gezondere levensstijl op de werkvloer wil realiseren is er volgens het Diabetes Fonds en het Kenniscentrum Sport een omslag nodig in zowel de sociale werkomgeving als de fysieke werkomgeving.
Alles is gericht op zitten
Volgens cijfers van het CBS zit een fulltime medewerker gemiddeld ruim vier uur achter […]

7 juni: Bewegen Werkt Congres 2016

Op dinsdag 7 juni a.s. vindt de vierde editie van het Bewegen Werkt Congres plaats. Een bijeenkomst over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid voor én door klanten en relaties van Bewegen Werkt. Het thema van dit jaar: “Vitaliteit is te managen!”. Lees meer >

Het Bewegen Werkt Congres is uitsluitend voor […]

Succesvolle inzet gezondheidschecks bij Alfa-college

Op de weegschaal, onder de meetlat, bloeddrukmeten, cholesteroltesten en een leefstijlvragenlijst invullen. Onlangs hebben meer dan 100 medewerkers van het Alfa-college hun gezondheid gecheckt met de gezondheidscheck van Bewegen Werkt.
Fit for life
De populaire gezondheidscheck is onderdeel van het eigen gezondheidsprogramma ‘Fit for life’. Fit for life geeft invulling aan het gezondheidsbeleid voor […]

Europese campagne: Gezond werk, voor alle leeftijden

Op 14 april 2016 wordt in Brussel een Europese campagne voor Duurzame Inzetbaarheid gelanceerd. De campagne draagt de titel ‘Healthy Workplaces for All Ages’. Minister Asscher zal samen met EU-commissaris Thyssen het startsein voor de campagne geven.
Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden
Met het verouderen van de beroepsbevolking, is het belangrijk om te zorgen voor veilige en […]

Een beetje afvallen biedt al gezondheidsvoordelen

Een paar kilo kwijtraken verlaagt het risico op verschillende gezondheidsproblemen bij volwassenen met overgewicht. Dat blijkt uit een onderzoek van Washington University School of Medicine. De onderzoekers bestudeerden 40 volwassenen met obesitas. De helft van de groep probeerde af te vallen. Zij verloren 5, 10 of 15% van hun lichaamsgewicht. […]

Vier op de vijf cao’s bevatten afspraken over duurzame inzetbaarheid

Vier op de vijf cao’s die vorig jaar zijn afgesloten bevatten afspraken over de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Dat meldt werkgeversvereniging AWVN.Van deze afspraken profiteren zowel de werkgever als de werknemer. Vooral regelingen over flexibele inzet en werkuren blijken populair. Ook worden steeds vaker regelingen getroffen die werknemers die mantelzorg […]

Actie: Gratis workshop Voeding & Bewegen

Wilt u uw medewerkers ondersteunen in het verbeteren van hun leefstijl? Dat kan met behulp van leefstijlcoaching van Bewegen Werkt! Start voor 1 april 2016 een traject leefstijlcoaching voor minimaal 10 medewerkers en ontvang een GRATIS workshop Voeding & Bewegen (t.w.v. € 550,00).
Workshop Voeding & Bewegen: Weet jij hoe je […]

Nieuw: Mindful Werken voor Menzis verzekerden

Bijna iedereen weet wat nodig is om in balans te blijven. Maar enkel weten wat nodig is, is niet voldoende! Maak kennis met Mindfulness tijdens de kennismakingsworkshop van Bewegen Werkt. Wil je niet alleen ontdekken wat mindfulness is maar ook leren hoe je dit kan toepassen? Volg dan een eendaagse […]

ZorgpleinNoord: Duurzaam inzetbaar in nieuwe structuren

ZorgpleinNoord brengt een aantal keer per jaar het ZorgpleinNoord Magazine uit. In de meest recente editie komt het thema duurzame inzetbaarheid aan bod. Hoe blijf je gezond, vitaal en inzetbaar als je werk ingrijpend wijzigt? In het artikel ‘Duurzaam inzetbaar in nieuwe structuren’ wordt door Karin Lutterop het belang van duurzame inzetbaarheid in […]

Goede voornemens met flinke korting

De tijd van de goede voornemens breekt weer aan! Eén van de bekende voornemens is stoppen met roken. Omdat u als werkgever belang heeft bij gezonde werknemers die niet roken, was u wellicht voornemens uw medewerkers hierbij te ondersteunen. Dat komt goed uit! Bewegen Werkt heeft namelijk ook een goed voornemen:
Wij […]

De juiste interventie op het juiste moment

Ruim 70.000 rokers hebben afgelopen in oktober deelgenomen aan de nationale campagne Stoptober. Verschillende werkgevers sloten aan bij dit initiatief en boden medewerkers een training stoppen met roken van Allen Carr’s Easyway aan. Eén van deze werkgevers is Forbo Flooring.
De aanpak van Forbo Flooring
Anita Wensveen, Assistent P&O Manager bij Forbo Flooring […]

Focus: alles over alcohol kijk je op npo.nl

In de  documentaire Focus: Alles over alcohol van de NTR wordt op wetenschappelijke wijze gekeken naar de effecten van alcoholgebruik. Alcohol is naast Bewegen, Roken Voeding en Ontspanning één van de 5 zogenaamde BRAVO-thema’s wanneer het gaat om een gezonde actieve leefstijl.In de documentaire wordt duidelijk dat we nog heel veel niet […]

Terugblik Inzet op Maat

Bewegen Werkt was op 2 en 3 november als partner aanwezig bij Inzet op Maat. Bewegen Werkt verzorgde tijdens dit 2-daags vakevent actieve energizers, zodat de aanwezigen na een lezing weer fris verder konden naar hun volgende kennissessie. Naast het verzorgen van energizers heeft Bewegen Werkt de bezoekers gevraagd hoe vitaal en inzetbaar […]

Een op de zeven werknemers heeft burn-outklachten

Ruim 14 procent van de werknemers in Nederland had in 2014 burn-outklachten. Dat is een op de zeven. Minstens een paar keer per maand voelden zij zich leeg aan het eind van een werkdag, emotioneel uitgeput door het werk of moe bij het opstaan als zij werden geconfronteerd met hun […]

Artikel Gezond & Zeker magazine: Fit voor de zorg

In de laatste editie van het Gezond & Zeker magazine beschrijft Kees der Weduwe, adviseur bij Bewegen Werkt, wat je als medewerker in de zorg kan doen voor jouw gezondheid en vitaliteit. Het Gezond & Zeker magazine is het vakblad voor ergocoaches en veiligheidscoaches in zorg en welzijn. Lees hieronder […]

Opnieuw wetenschappelijk bewijs dat ‘Bewegen Werkt!’

Ook kort intensief sporten is goed voor de gezondheid. Acht minuten per dag is al genoeg voor een merkbaar positief effect. Vijftien minuten lichte inspanning per dag verlaagt de kans op vroegtijdig overlijden. Dat ‘Bewegen Werkt!’ blijkt maar weer eens uit een studie van Thijs Eijsvogels van het Radboudumc en […]

Nieuwe richtlijnen voor gezonde voeding

Woensdagmiddag heeft de Gezondheidsraad het rapport Richtlijnen Goede Voeding 2015 overhandigd aan minister Schippers. De nieuwe richtlijnen van de Gezondheidsraad zijn gebaseerd op een grondige wetenschappelijke analyse van solide onderzoeken met betrekking tot de gezondheidseffecten van voedingsmiddelen.
Nieuwe inzichten
In algemene zin stelt de Gezondheidsraad om meer plantaardige en minder dierlijke producten te eten. […]

In 7 stappen naar een vitale organisatie

Op donderdag 21 januari en donderdag 10 maart 2016 organiseert Bewegen Werkt de tweedaagse training duurzame inzetbaarheid. In deze training zet u de eerste stap op weg naar een vitale organisatie met duurzaam inzetbare medewerkers. Daarnaast krijgt u houvast om een traject duurzame inzetbaarheid in uw organisatie verder in te kunnen […]

Gezondheidsfondsen gaan voor rookvrije generatie

Iedere dag beginnen zo’n honderd kinderen in Nederland met roken. Ruim de helft van hen blijft roken en raakt verslaafd. De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds starten een campagne voor een rookvrije generatie. De campagne moet een beweging op gang brengen waardoor kinderen kunnen opgroeien zonder tabaksrook en de verleiding om […]

Meet & Greet Groningen op voorsprong

In het kader van de subsidiemogelijkheid voor de arbeidsmarktregio Groningen organiseert het mobiliteitscentrum Groningen op voorsprong op 24 november van 15.00 – 17.00 uur een ‘Meet & Greet’ in het Infrahuis in Groningen. Tijdens de Meet & Greet kunt u kennis maken met de producten, aanbieders en subsidiemogelijkheden van het mobiliteitscentrum. […]

Bijna 1 op de 3 Nederlanders heeft slaapproblemen

Bijna 1 op de drie Nederlanders (28%) geeft aan het afgelopen jaar slaapproblemen te hebben gehad. Hiermee staan slaapproblemen op de derde plaats van genoemde gezondheidsproblemen. Dit blijkt uit een onderzoek van GfK uitgevoerd onder 27.000 mensen in 22 landen, waaronder Nederland.
Het verschil tussen mannen en vrouwen
In het onderzoek komt […]

Blijf niet zitten, staan is gezond!

Zitten is ongezond, we krijgen er hartklachten, overgewicht, depressies en diabetes van. Waarom gaan we niet vaker staan? U kunt overwegen om bij het lezen van dit artikel te gaan staan. Dan zet u de bovenbeenspieren aan het werk en doorbreekt u een vaste gewoonte: zitten.
Studie naar gezondheidseffecten van langdurig […]

Voedingscentrum lanceert dagboektool: Mijn Beweging

30 minuten per dag, dat is de samenvatting van het beweegadvies in Nederland. Maar de werkelijkheid is ingewikkelder. Hoeveel men moet bewegen om fit te zijn en kans op ziekten te verkleinen hangt samen met leeftijd en gewicht. Het Voedingscentrum lanceert vandaag een nieuwe dagboektool waarmee men kan nagaan of zij […]

Bewegen Werkt neemt deel aan vakevent Inzet op Maat

Op 2 en 3 november vindt het vakevent Inzet op Maat plaats in Den Bosch. Dit event laat haar bezoekers letterlijk en figuurlijk voelen wat duurzame inzetbaarheid inhoudt en wat u kan doen om er binnen uw organisatie mee aan de slag te gaan. Bewegen Werkt is als specialist in […]

Duurzame inzetbaarheid steeds vaker onderdeel van bedrijfsbeleid

Het aandeel organisaties met beleid gericht op duurzame inzetbaarheid is toegenomen van 32% in 2010 naar 40% in 2014. Dit blijkt uit de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2014 van TNO. De WEA is een tweejaarlijks representatief onderzoek dat in overleg met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder ruim 5.000 […]

Bewegen Werkt geselecteerd als aanbieder Groningen op Voorsprong

De provincie Groningen kent een aantal specifieke uitdagingen op de arbeidsmarkt. Overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties hebben de handen ineen geslagen om dit te veranderen. Vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is hiervoor € 17,7 miljoen beschikbaar gesteld. Het inzetbaar houden en maken van personeel en het benutten van […]

De Week van de Werkstress

Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziektes. 16 t/m 19 november is daarom uitgeroepen tot de Week van de Werkstress. Deze week staat in het teken van het aanpakken van werkstress. De […]

Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB

Op 8 september tekenden Minister Lodewijk Asscher en voorzitter Michael van Straalen van MKB-Nederland een intentieverklaring. Doel van deze verklaring is het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van midden- en kleine bedrijven. Een bedrag van 5 miljoen euro wordt daarvoor beschikbaar gesteld aan MKB-Nederland. De MKB aanpak voor duurzame inzetbaarheid […]

Oktober wordt Stoptober!

Begin september gaat de campagne Stoptober van start. Rokers worden tijdens Stoptober via nationale en sociale media aangemoedigd om te stoppen met roken. Voor werkgevers is dit hét moment om stoppen met roken onder de aandacht te brengen. Wilt u uw medewerkers ondersteunen bij het stoppen met roken? Maak dan nu gebruik […]

Laatste kans: kennismakingsactie Leefstijlcoaching

Wilt u uw medewerkers begeleiden in het verbeteren van hun leefstijl? Dat kan met behulp van leefstijlcoaching van Bewegen Werkt! Vraag voor 1 september 2015 een offerte aan en ontvang één kosteloze voorlichtingsbijeenkomst op locatie of een gratis kennismakingssessie voor één van uw medewerkers.
Over leefstijlcoaching
Leefstijlcoaching is geschikt voor iedereen die zijn of haar […]

Lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid

WGV Zorg en Welzijn organiseert, in samenwerking met Bewegen Werkt, het lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid. Het lerend netwerk ondersteunt organisaties bij de integrale aanpak van duurzame inzetbaarheid. Binnen het lerend netwerk worden 6 bijeenkomsten georganiseerd die aansluiten bij het opzetten en uitvoeren van beleid volgens de 7 stappen methodiek. Daarnaast […]

ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid

Ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers stelt het Agentschap SZW een subsidie beschikbaar van ruim 20 miljoen euro. Het geld is vrijgemaakt uit het Europees Sociaal Fonds. Een aanvrager kan maximaal tienduizend euro krijgen, op voorwaarde dat zelf de helft van het subsidiebedrag wordt bijgelegd.

Werkgevers die in aanmerking willen komen […]

Succesvolle pilot Huis van Werkvermogen

Het leernetwerk Duurzame Inzetbaarheid van Venturaplus onderzoekt welke instrumenten en methoden effectief zijn bij het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. In het najaar van 2014 is een pilot van start gegaan met de werkwijze het Huis van Werkvermogen. Op 11 juni organiseerde Venturaplus een bijeenkomst om de ervaring te bespreken.

Benieuwd naar het eindoordeel? […]

Nieuwe data Training Duurzame Inzetbaarheid

Wilt u binnen uw organisatie aan de slag met duurzame inzetbaarheid? Maar weet u niet hoe u dit het best kan pakken? Neem dan deel aan de tweedaagse Training Duurzame Inzetbaarheid van Bewegen Werkt. De eerst volgende training zal plaats vinden op donderdag 21 januari 2016 en donderdag 10 maart […]

Leergang Duurzame Inzetbaarheid

Wilt u binnen uw organisatie aan de slag met duurzame inzetbaarheid? Maar weet u niet hoe u dit het best kan pakken? Bewegen Werkt en ZorgpleinNoord organiseren dit najaar de Leergang Duurzame Inzetbaarheid. De leergang ondersteunt organisaties bij de integrale aanpak van duurzame inzetbaarheid en bestaat uit een tweedaagse training, vier […]

Masterclass Bevlogenheid in het werk

Wilmar Schaufeli, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie, staat bekend als dé bevlogenheidspecialist. Naast honderden artikelen schreef hij meerdere boeken, waaronder ‘Bevlogen aan het werk’. Tijdens de masterclass op 29 september 2015 kunt u met Wilmar Schaufeli in gesprek over bevlogenheid in het werk. De aanpak deze middag is een mix tussen bekende tv-programma’s ‘College […]

Twee uur bewegen tijdens de werkdag houdt je gezond

Mensen met een kantoorbaan zouden tijdens hun werk minstens twee uur per dag van hun stoel af moeten komen. Dit verkleint het risico op verschillende ziektes, concluderen onderzoekers in het British Journal of Sports Medicine.
Het onderzoek
De experts maakten een uitgebreide analyse van eerdere studies over dit onderwerp. Dit betrof zowel bevolkingsonderzoeken in de […]

Traplopen is gezond!

Vrijdag 5 juni was het in heel Europa ‘No Elevators Day’. Het doel van No Elevators Day is om de aandacht van het publiek te richten op het belang van voldoende bewegen en om te laten zien hoe makkelijk het is om actief te zijn, zelfs in het drukke dagelijks leven. Om […]

Kennismakingsactie Leefstijlcoaching

Wilt u uw medewerkers begeleiden in het verbeteren van hun leefstijl? Dat kan met behulp van leefstijlcoaching van Bewegen Werkt! Vraag voor 1 september 2015 een offerte aan en ontvang één kosteloze voorlichtingsbijeenkomst op locatie of een gratis kennismakingssessie voor één van uw medewerkers. 

Over leefstijlcoaching
Leefstijlcoaching is geschikt voor iedereen die zijn of haar […]

Bewegen Werkt Congres 2015

Op donderdag 4 juni 2015 heeft de derde editie van het Bewegen Werkt Congres plaats gevonden. Het jaarlijkse congres voor en door klanten en relaties van Bewegen Werkt. Samen met onze collega’s, sprekers en genodigden kijken we terug op een inspirerende dag.
Het congres
De dag ging van start met een […]

Jongeren met obesitas krijgen vaker darmkanker

Als jongvolwassene te zwaar zijn, zorgt voor een hoger risico op darmkanker op latere leeftijd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Zweedse Orebro Universiteit en Harvard. Voor het onderzoek werden bijna 240.000 Zweedse mannen 35 jaar lang gevolgd. De deelnemers waren aan het begin van de studie tussen de 16 […]

BewegenWerkt.nl is vernieuwd!

Met trots presenteren wij de vernieuwde website van Bewegen Werkt! Wij hopen dat wij u met onze vernieuwde website beter kunnen informeren over onze diensten, acties en actualiteiten rond het thema duurzame inzetbaarheid. Om dit te vieren verloten wij een event- of workshopcheque ter waarde van €250,-! Wilt u kans maken […]

Onderzoek naar duurzame inzetbaarheid

Voor werkgevers is het van belang medewerkers zo goed mogelijk inzetbaar te houden. WGV Zorg en Welzijn heeft samen met Saxion University onderzocht hoe zij de vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers kunnen behouden of verhogen. Rik de Wit van Saxion University heeft onderzocht wat de invloed is van overgewicht, fysieke […]

4 juni: Bewegen Werkt Congres 2015

Op 4 juni 2015 vindt de derde editie van het Bewegen Werkt Congres plaats. Een congres vol mogelijkheden om te netwerken en kennis op te doen over hoe u binnen uw organisatie aandacht kan besteden aan duurzame inzetbaarheid. Genodigden ontvangen een persoonlijke uitnodiging waarmee zij zich kunnen aanmelden. Lees meer […]

10% korting op leefstijlactiviteiten

Wilt u uw medewerkers een gezellige dag bezorgen? En wilt u daarbij op een laagdrempelige manier aandacht besteden aan gezondheid en vitaliteit? Dat kan met leefstijlactiviteiten van Bewegen Werkt!Wij denken graag met u  mee welke activiteit het best past bij uw organisatie. Wat dacht u van een thema sportdag, mindfulness, […]

Verzuim verlagen met mindfulness

Iedereen ervaart wel eens spanning of stress. Een bepaalde mate van stress kan nuttig zijn en leiden tot een verhoogde productiviteit. Aanhoudende stress kan leiden tot verzuimende medewerkers.
Menzis WerkGezond
Is uw organisatie aangesloten bij Menzis WerkGezond? Bekijk dan de website van Menzis WerkGezond over de mogelijkheden van Mindfulness voor medewerkers.
Meer weten?
Wilt […]

TNO: Aantal gevallen van kanker door leefstijlfactoren in kaart gebracht

TNO heeft in opdracht van KWF Kankerbestrijding voor het eerst in Nederland onderzoek gedaan naar de bijdrage van verschillende leefstijlfactoren op het krijgen van kanker. Naar schatting 30% van de nieuwe kankergevallen in Nederland wordt veroorzaakt door een minder gezonde levensstijl.Een gezonde levensstijl kan de kans op kanker dus aanzienlijk […]

Nieuwe data Training Duurzame Inzetbaarheid

Wilt u binnen uw organisatie aan de slag met duurzame inzetbaarheid? Maar weet u niet hoe u dit aan moet pakken? Neem dan deel aan de training duurzame inzetbaarheid. U leert hoe u in 7 stappen een vitale organisatie bouwt.In deze training zet u de eerste stap op weg naar […]

Onderzoek naar organisatie-gerichte gezondheidsinterventies

Op 22 oktober is Arjella van Scheppingen gepromoveerd aan de Vrije Universiteit. Haar proefschrift draagt de titel: ‘Fostering self-regulation in health in organisations’. Een belangrijk doel van dit proefschrift is bij te dragen aan kennis over hoe organisatie-gerichte gezondheidsinterventies op effectieve manier kunnen worden ontwikkeld, toegepast en geëvalueerd.Bent u geïnteresseerd […]

Naamsverandering voor Fit Form

Fit Form Fitness-Catering BV is een werkmaatschappij van Bewegen Werkt Holding BV. Per 1 september 2014 is besloten om de dienstverlening van Fit Form voort te zetten onder de naam Bewegen Werkt BV.

De belangrijkste reden voor de naamswijziging is dat wij ons meer herkenbaar willen profileren met onze handelsnaam “Bewegen […]

Heeft u een vraag of opmerking?
Bel of mail ons:
info@bewegenwerkt.nl
053 – 477 66 46