‘Hoe waarschijnlijk is het dat jij de Health Check van Bewegen Werkt zal aanbevelen aan familie of bekenden?’. Deze vraag stelden wij aan ruim 2.000 deelnemers van onze Health Checks en PMO’s. Uit de resultaten blijkt dat maar liefst 73% deze vraag heeft beantwoord met een 8 of hoger.

Het onderzoek

Na afloop van een Health Check of een PMO vragen wij de deelnemers om een korte evaluatie vragenlijst in te vullen.  Een van deze vragen meet de Net Promoter Score (NPS) en luidt: ‘Hoe waarschijnlijk is het dat jij de Health Check van Bewegen Werkt zal aanbevelen aan familie of bekenden?’ Hierop kan een antwoord worden gegeven van 0 (zeer onwaarschijnlijk) tot 10 (zeer waarschijnlijk).

Uit de resultaten blijkt dat 1.525 van de 2.080 deelnemers (73,3%) deze vraag heeft beantwoord met een 8 of hoger.

Net Promoter Score (NPS)

De Net Promoter Score (NPS) geeft in een getal aan in hoeverre men producten of diensten van een bedrijf aanbeveelt aan anderen. Uit de scores komen drie type aanraders naar voren:

  • Respondenten die een 8, 9 of een 10 geven zijn promotors en zullen ongevraagd de dienst of het product aanbevelen aan anderen.
  • Respondenten die diensten of producten beoordelen met een 6 of een 7 zijn tevreden maar geen fans. Deze groep wordt niet meegenomen in de berekening van de Europese NPS.
  • Respondenten die een cijfer onder de 6 geven zijn detractors. Dit wil zeggen dat ze het bedrijf of de dienst niet zullen aanbevelen.

De formule voor het berekenen van de NPS is eenvoudig: NPS = % promotors – % detractors. Voor de Health Check van Bewegen Werkt geldt de volgende berekening: 73,3% – 1,3% = 72.

Reacties van enkele deelnemers

  • Dit zou iedere werkgever zijn werknemers jaarlijks moeten aanbieden!
  • Ik heb de Health Check als prettig en deskundig ervaren met een helder en bruikbaar advies en toelichting op de resultaten.
  • Bedankt voor de bevestiging dat ik op de goede weg ben!

 Meer weten?

Wilt u graag meer informatie over onze Health Check? Lees dan hier verder (linkje) of neem contact met ons op via 053 477 66 46 / info@bewegenwerkt.nl.